Apdrošināšana

phoneBegin

Uzņemoties saistības, apdrošini tās!

  • Apdrošināšana palīdzēs dzēst kredītkartes saistības, ja pēkšņi paliksiet bez darba vai saslimsiet.
  • Jāmaksā tikai tad, ja tiek lietots kredītkartes limits.
  • Līdz pat gadam atlīdzināsim 5% mēnesī no izmantotā kredīta.
  • Ikmēneša maksa ir 0,6% mēnesī no iztērētā kredīta.
Uzzināt vairāk

Kādu apdrošināšanu Jūs vēlaties?

Kontakti

67 444 449 (24/7)

  • ja vēlaties saņemt konsultāciju
  • ja iestājies apdrošināšanas gadījums
  • ja nepieciešama tehniskā palīdzība ceļā, vai santehniķa, atslēdznieka un namdara palīdzība mājoklī

apdrosinasana@swedbank.lv un atlidziba@swedbank.lv

Apdrošināšanas aktualitātesApdrošināšanas ziņas

Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību