Ieguldījums sabiedrībā

Iesaiste sabiedrībā

Gadu no gada Swedbank mērķtiecīgi turpina īstenot sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību. Caur sabiedriskajām iniciatīvām Swedbank īsteno uzņēmuma vīziju - veicināt cilvēku, uzņēmumu un sabiedrības attīstību - tāpēc fokusējamies uz visbūtiskāko Latvijas, tās sabiedrības un tautsaimniecības turpmākai ilgtspējīgai izaugsmei. Mēs esam pārliecināti, ka tieši izglītībā ir meklējams Latvijas ceļš uz izaugsmi. Šajā jomā mēs attīstām savas iniciatīvas un strādājam ilgtermiņa partnerībā.

Mēs esam noteikuši kritērijus, pēc kuriem izvērtējam ikvienu piedāvājumu vai ideju bankas atbalsta jomā. Izskatot sadarbības piedāvājumus, Swedbank ņem vērā:

 • projekta atbilstību Swedbank pamatvērtībām, mūsu klientu un sabiedrības šī brīža un nākotnes vajadzībām;
 • cik lielā mērā projekts uzrunā un iesaista plašu sabiedrības loku, tam ir sistēmiska ietekme un tas vairo sabiedrisko labumu;
 • partneru profesionalitāti, pieredzi un projekta ilgtspēju;
 • iespēju projektā līdzdarboties Swedbank darbiniekiem un klientiem.

Swedbank neatbalsta:

 • projektus, kas ir pretrunā ar bankas vērtībām;
 • politiskas un reliģiskas organizācijas;
 • videi un cilvēku drošībai bīstamus projektus, ar paaugstinātu risku saistītas aktivitātes;
 • individuālus pieteikumus.

Par iespēju sadarboties, sazinieties ar mums, rakstot uz iniciativas@swedbank.lv

 • Mūsu projekti

  Swedbank Skolu programmas lekcijas ir izstrādātas, vadošajiem bankas speciālistiem sadarbojoties ar izglītības programmu "Iespējamā misija". Tās ietvaros bankas eksperti saistošā un saprotamā veidā dalās zināšanās ar vidusskolas skolēniem par dažādiem finanšu pratības jautājumiem, kas papildina ekonomikas mācību programmu. Lai pieteiktu Swedbank skolu programmas mācību stundu savā skolā, sazinieties ar sev tuvāko filiāli vai telefonbanku +371 67 444 444.

  Kā papildinājumu Skolu programmai vecuma grupā 7-10 gadi īstenojam Swedbank Naudas studijas bērniem sadarbībā ar vecāku organizācijas mammamuntetiem.lv Bērnu universitāti, Rīgā un reģionu skolās piedāvājot izglītojošas bezmaksas nodarbības bērniem par finansēm, to nepieciešamību, pelnīšanu un gudru tērēšanu.

  Swedbank Finanšu institūta darbības mērķis ir vairot gan iedzīvotāju zināšanas par privātajām finansēm, gan sniegt atbalstu - ar informāciju, biznesa pārvaldības rīkiem un finansējumu - uzņēmējiem, īpaši biznesa uzsākšanas fāzē. Lai atbalstītu jaunos uzņēmumus ceļā uz konkurētspējīgu biznesa izaugsmi, sadarbībā ar Rīgas domi ir izveidota programma "Atspēriens", bet Daugavpilī programma Impulss.

  Lai veicinātu biznesa izglītības pieejamību, uzņēmīgu jauniešu tapšanu par nākotnes uzņēmējiem, vienlaikus atbalstot skolotāju kompetences strauji mainīgās ekonomikas apstākļos, Swedbank ir organizācijas "Junior Achievement Latvija" partneris Skolēnu mācību uzņēmumu programmas realizēšanā Latvijā.

  Par labu tradīciju ir kļuvusi sadarbība ar Latvijas augstskolām, kur mēs sekmējam studentu daudzpusīgu akadēmisko un profesionālo attīstību, bet jo īpaši uzņēmējdarbības pamatu likšanu lielāko augstskolu biznesa inkubatoros.

  Lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, ik gadus esam viens no lielākajiem Ēnu devējiem, daloties savās profesionālajās zināšanās, prasmēs un darba pieredzē.

  Kā viens no sociālās kampaņas" Skolotājs - nākotnes profesija" domubiedriem mēs uzskatām, ka Latvijas nākotnei ir svarīgi, lai skolotāja profesiju izvēlētos gudrākie un spējīgākie jaunieši. Izglītībai ir liela loma gan katra bērna dzīvē, gan sabiedrības sociālekonomiskajā izaugsmē, savukārt, jebkura izglītības sistēma ir tik laba, cik labi tās skolotāji.

  "Iespējamā misija" ir nacionāla mēroga ierosme, kas pastāv ar mūsu atbalstu, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā, palīdzot talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem.

  Projekta vESels ietvaros "Iespējamās misijas" skolotāji izstrādājuši un aprobējuši mācību materiālus 5. klašu skolēniem, kuri bez maksas pieejami un izmantojami mācību satura apguves organizēšanai. vESels ir Iespējamās misijas, Latvijas Olimpiskās komitejas un Swedbank sadarbības projekts, kura mērķis ir palīdzēt skolēniem apgūt zināšanas un iegūt prasmes un motivāciju dzīvot veselīgi.

  Jaunieši ar prieku seko zinošiem, radošiem un aizraujošiem skolotājiem. Dziesmu un deju svētku kustība ir izteikts piemērs. Skolotājs, kurš dienu no dienas velta laiku bērnu un jauniešu iesaistīšanai Svētku kustībā, māca mūzikas taktis vai deju soļus, faktiski ieliek bērnos nacionālās identitātes pamatu. Tāpēc kļūstot par Dziesmu un deju svētku lieldraugu, mēs rosinām ikvienu novērtēt kultūras un nacionālo vērtību talāknodošanas nozīmīgumu.

  Partnerībā ar fondu "DOTS" mēs esam Latvijā pirmā sarunu festivāla "LAMPA" organizatori un idejas autori, festivāla ietvaros par izglītības tēmu rīkojot gan diskusijas, gan mazāk ierastas daudzveidīgu sarunu formas.

  Visbeidzot, vairāk kā desmit gadu garumā esot partnerībā ar Ziedot.lv, iesaiste labdarības jomā ir kļuvusi nozīmīga mūsu darba kultūras daļa. Mūs uzrunā idejas, kas nes jaunu attīstību un vērtību Latvijas sabiedrībai. Bērnu rehabilitācijas centrs "Poga" ir jauns solis labdarības attīstībā, nozīmīgs sistēmisks risinājums. Palīdzot mūsu ilggadējam partnerim Ziedot.lv šo stratēģisko soli spert, bankas darbinieki iesaistās dažādās ar labdarību saistītās aktivitātēs, gan stāsta par "Pogu" mūsu klientiem, cerot, ka arī viņus, tāpat kā mūs, šis mērķis aizraus.